Vår kompetens, Din styrka!

Start

Electrocompetence Sweden AB är ett modernt teknik-konsultföretag som erbjuder bred elkompetens för i huvudsak process- och kraftverksindustrin samt energi och miljö. Med stor branschkunskap och lång uppdragserfarenhet, både i Sverige och internationellt, är hela världen vårt arbetsfält.

  • Felsökning och reparation av elektronik på kraftverk och processindustri
  • Igångkörning av nybyggd/ombyggd rökgasreningsanläggning
  • Specialistkompens inom rökgasreningsteknologi
  • Industrielektriker

Certifikat: Elbehörighet ABL