Vår kompetens, Din styrka!

Tjänster

Våra kompetensområden

 • Kraftverk och processindustri
 • Mätteknik inom elektrisk och elektronisk utrustning
 • El-miljö teknik
 • Analyser av elanläggningar
 • Felsökning i elutrustning
 • Reparationer av elektrisk och elektronisk utrustning
 • Drifttagning och uppstart elektrisk och elektronisk utrustning
 • Nätspänningsanalys för en-eller flera faser
 • Projektledning
 • Testverksamhet för elektronik och elutrustning
 • Erfarenhet med internationella kontakter världen över
 • Stort nätverk med medarbetare för;
  -mekanisk konstruktion
  -elektronik konstruktion
  -kretskortsframtagning
  -framtagning av mjukvara
  -mekanisk tillverkning i olika material

Ger utbildning inom:

 • EMC
 • Elektriska miljöprodukter
 • Switchade elfilterlikriktare
 • Styrningar för elfilterlikriktare
 • Slangfilter styrning
 • Grundläggande el-lära och avancerad elektronik

Mätteknik på elektrisk och elektronisk utrustning

 • Uppmätning och loggning av analoga och digitala mätsignaler i tidsplanet
 • Uppmätning och loggning av analoga och digitala mätsignaler i frekvensplanet
 • Mäta och registrera snabba transienter på signal- och kraftkablar
 • Uppmätning av effektstorheter på en-eller trefasnät
 • Uppmätning av harmoniska övertoner och flicker på kraftnät
 • Uppmätning av signalkvalitet/brus på signalledare och kommunikationskablar

El-miljö teknik (EMC)

 • Framtagning av el-miljöspecifikationer
 • Konstruktionstester
 • Tester för CE-märkning enligt olika direktiv och standarder
 • Analys och åtgärder av störningsproblem på olika systemnivåer
 • El-miljö mätningar – in-situ
 • Utrustning för ledningsbunden utstrålad störning enligt EMC standard
 • Utrustning för luftburen utstrålad störning enligt EMC standard
 • Utrustning för ledningsbunden påtryckt störning enligt EMC standard
 • Utrustning för luftburen påtryckt störning enligt EMC standard
 • Utrustning för ESD tester med kontakt/lufturladdning enligt EMC standard
 • Tillgång till dämpad EMC kammare
 • Utredningar och konfliktlösningar angående störningsproblemantik