Vår kompetens, Din styrka!

Start

Electrocompetence Sweden AB är ett modernt teknik-konsultföretag som erbjuder bred elkompetens för i huvudsak process- och kraftverksindustrin samt energi och miljö. Företaget har 3 anställda som tillsammans har stor branscherfarenhet. Hela världen är vårt arbetsfält och vi har lång uppdragserfarenhet både i Sverige och internationellt.


  • Felsökning och reparation av elektronik på kraftverk och processindustri
  • Igångkörning av nybyggd/ombyggd rökgasreningsanläggning
  • Specialistkompens inom rökgasreningsteknologi
  • EMC tester på elektronik och automationsutrustning
  • Statiska reservkraftsystem
  • Industrielektriker

Certifikat: Elbehörighet ABL